KKK

- Väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtted ning tööstusega seotud teenusettevõtted, kes soovivad kiirendada enda arengut läbi efektiivsuse tõstmise.
- Ühest ettevõttest 2-3 juhtivatel kohtadel töötavat inimest (v.a. IT-juhid).

- Ootame ettevõtetelt programmi käigus antud kodutööde sisulist tegemist. Kõik kodutööd on seotud Sinu ettevõtte väljakutsete ja võimalustega.
- Vähemalt ühel inimesel ettevõttest tuleb läbida terve programm.

Programm koosneb kahest eraldiseisvat koolituspäevast, mis toimuvad 1-2 nädalaste vahedega. Programm on ehitatud ülesse praktilistele näidetele ja ülesannetele. Programmis osalevad ettevõtted saavad võimaluse programmi jooksul töötada enda firma jaoks oluliste väljakutsete lahendamisega digitaliseerimise vahendite toel. Üks koolituspäev kestab kuni 8 tundi.

Programmis osalemine on ettevõttetele tasuta.

  • Osalema on oodatud ühest ettevõttest 2-3 juhtivatel kohtadel töötavat inimest (v.a. IT-juhid).
  • Programm koosneb kahest eraldiseisvast koolituspäevast.